ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාව

ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාව යනු යම් ජන්මියෙකු උපන් වේලාවල උපන් ස්ථානයට අදාල අක්ෂාංශ දේශාංශ පදනම් කරගෙන ඉහළ අහසේ ග‍්‍රහවස්තූන්ගේ පිහිටීමට අනුරූපීව ජන්මියාගේ පෙර කුසල අකුසල ශක්තීන් හ`දුනාගෙන එ් අනූව ඔහුට/ඇයට පිං පවු ඵලදීමේ කාලවකවානු මැන දෙන ශාස්ත‍්‍රයකි. අපල වලින් පැන යනු වෙනුවට අපල වලට නිසි ලෙස මුහුණ දීමෙන් අපල සඵල කරගත හැකිය.